KORING

 

KOMMERSIĒLE PROEWE 1999:

 

D.J.Lesch

Elim, Malmesbury

OFGS Verteenwoordigers: Maralize Bester

 

 

Medic stoppel
Saaidatum 25 Mei 1999
Kultivar SST-57

Bemesting
20 April Kynosol(13) Gespuit 120 kg/ha (15.6kg penac-p/ha)
Met saai 187kg UAN(32)/ha (60kgN/ha)
20 Julie 168kg UAN(32)/ha (60kg N/ha)

Onkruid Spuit
3 Julie onkruid gespuit
1500ml Bromoksinlel + 500ml MCPA + 125ml penac-p
Koste van penac-p = R80.00/ha

 

Penac Koring Proef Elim, Malmesbury 1999

 

Opbrengs

hl massa

Proteien

Sifsels

Kontrole1

3221kg

78.5

11.8

3

Proef 1

3446kg

79.5

11.8

2.5

Penac Koring Proef Elim, Malmesbury 1999

 

Oprengs

Hl massa

Proteien

Sifsels

Kontrole 2

3277kg

79

12

2.9

Proef 2

3595kg

79

12.3

3.3